Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.  

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, na adresu 51 000 Rijeka, ul. Dr. Zdravka Kučića 38 b ili elektroničkom poštom na info@pj-outlet.com, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.  

Rok za jednostrani raskid je najkasnije  14 dana , a započinje teći od dana  kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.  

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. 

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. 

Robu vratite  bez  odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od ukupno 14 dana od dana izdavanja računa, te dana  kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.  

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.  

Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.  

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.  

Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.